Betetzen al du EITB komunikazio taldeak bere zeregin informatiboa zerbitzu publiko moduan?

Aztiker-ek, Ipar Hegoa fundazioaren aginduz, EITB taldeko informatiboak aztertu ditu. Hiru gai nagusi landu ditu honen inguruan. Lehenik eta behin, lurraldetasunaren trataera eta subjektu politikoen protagonismoa. Bigarrenik, emakume eta gizonek albistegietan dituzten protagonismoa eta errepresentazioa. Hirugarrenik, informazio sozioekonomikoaren tratamendua eta klase sozialen errepresentazioa eta protagonismoa.

 

Lurraldetasunaren trataera eta subjektu politikoen protagonismoa

Tratamiento de la territorialidad y protagonismo de los diferentes sujetos políticos

AZTIKER-en AZTERKETA

Emakumeek eta gizonek EITBko albistegietan dituzten protagonismo eta errepresentazioari buruzko azterlana

Estudio sobre el protagonismo y representación de las mujeres y hombres en los informativos de EITB

AZTIKER-en AZTERKETA

Infomazio sozioekonomikoaren tratamendua eta klase sozialen errepresentazioa eta protagonismoa

Estudio sobre el tratamiento de la información socioeconómica y la representación y protagonismo de las clases sociales en los informativos de EITB

 

AZTIKER-en AZTERKETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemen gaude

IPAR HEGOA FUNDAZIOA
Rekalde Zumarkalea, 62 -behea P.K. 48010 BILBO
94 470 69 00 info@iparhegoa.eus


twitter youtube mastodon


 

 

Hizkuntza-Idioma